България

Дали фирмата, която взима пробите за животните е изрядна

Дали фирмата която взима пробите за животните е изрядна
Дали фирмата, която взима пробите за животните е изрядна? Дали фирмата, която продава тестовете на държавата е изрядна?
Всичко ли в държавата е така – всеки е човек на някой и хайде бизнесът му да върви, а законите не са ли за всички равни?
Ех, Темида е със затворени очи, но карай народе да върви, че те ваксините за нашите деца с живак над нормите ни бяха, че какво остава пък сега една ваксина или тестер за овца и всичко да им е изрядно?
БАБХ купува от компютърна фирма препарати за откриване на чума!
„Глобул вижън 2018“ ЕООД е учредена точно 9 дни след първата заповед на директора на БАБХ за евтаназиране на овце – на 29 юни 2018 г.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще купи по спешност набори и препарати за откриване на чума по овцете и козите. Агенцията е открила процедура за договаряне само с една конкретна фирма, регистрирана в съда преди месец, тъй като единствено тя имала оторизация от френския производител „ID VET“ да предлага нужните диагностични препарати, става ясно от Решение за откриване на процедурата в Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Общата стойност на препаратите е 336 184 лв. без ДДС и поръчката се възлага на „Глобул вижън 2018“ ЕООД. Фирмата е учредена точно 9 дни след първата заповед на директора на БАБХ за евтаназиране на овце – на 29 юни 2018 г. в София, от Никола Христов Явахчов, показва учредителният акт. Седалището е на 14-ия етаж в блок в столичния квартал „Сухата река“, район „Подуяне“.

Според Търговския регистър дружеството е вписано в съда на 6 юли 2018 г. с капитал от 500 лева и с предмет на дейност „продажба на компютри, хардуер, периферни устройства, електронно офис оборудване и софтуерни продукти, ремонт, поддръжка и рециклиране на компютри, изграждане и поддръжка на компютърни информационни системи, програмиране, консултации в областта на информационните технологии“.

Не е ясно как само за месец „Глобул вижън 2018“ г. е успяла да получи оторизация от френската фирма производител на диагностични препарати, при това единствена в България. Тя няма пазарна история, най-малко в сферата на ветеринарно-медицинската дейност. Управителят Никола Явахчов през 2009 г. е бил вписан като прокурист на друга фирма за компютърна техника и сервиз – ЕТ „Ви М Ви – Виктор Лазаров“.

„Изборът на процедура е обусловен от необходимостта от неотложно възлагане на поръчката, наложено от изключителни обстоятелства, и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне“, се посочва в мотивите на решението на БАБХ за откриване на процедурата.

Спешните мерки се налагат, заради „извънредната и усложнена епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта чума по дребните преживни животни и нейното бързо разпространение в страната през юни и юли 2018 г.“, мотивира се БАБХ.

Държавната агенция оправдава бързите си действия и с това, че чумата по дребните преживни животни е силно заразна, предава се бързо, има агресивно развитие, висока смъртност, може да застраши националната сигурност и затова се препоръчва „радикално унищожаване с всички произтичащи процедури“.

Източник: Агроновините

Хората не вярват и в това е тяхната борба!

Употребата на ветеринарномедицински продукти в страната се извършва след издаване на лиценз от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Производство, внасяне и изнасяне на ветеринарномедицински продукти
Производство на ветеринарномедицински продукти в страната могат да извършват физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.
Лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се издава и за извършване едновременно или поотделно на една от следните дейности: разфасоване, таблетиране, опаковане, смесване или производство на активни субстанции.
Изпълнителният директор на БАБХ изпраща до Европейската агенция по лекарствата копие от лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти за въвеждане в базата данни на Европейския съюз.
За получаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти е необходимо лицата производители да разполагат с квалифициран персонал, помещения за производство, контрол и съхранение и с необходимото оборудване съгласно изискванията на добрата производствена практика.
За издаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което се прилагат:
документи относно видовете ветеринарномедицински продукти и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат;
документи за правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряването на качеството;
удостоверение за актуално състояние;
списък на ветеринарномедицински продукти;
документ за платена такса.

Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти
Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти могат да извършват физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управител на обект за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти може да бъде само ветеринарен лекар. Производителите на ветеринарномедицински продукти могат да продават на търговци на едро с ветеринарномедицински продукти само произведени от тях продукти, без да се изисква лиценз за търговия на едро. Изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти
Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се извършва само във ветеринарномедицински аптеки. Във ветеринарномедицинската аптека се съхраняват и продават ветеринарномедицински продукти, инструменти, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни цели, както и храни за домашни любимци и декоративни животни в оригинални опаковки и се приготвят и отпускат ветеринарномедицински продукти по магистрална или фармакопейна рецепта.
Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се извършва от физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след получаване на лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управителят на ветеринарномедицинската аптека и лицата, които извършват продажба на ветеринарномедицински продукти, трябва да са ветеринарни лекари. Изискванията към ветеринарномедицинските аптеки се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Държавен ветеринарномедицински контрол на ветеринарномедицински продукти
БАБХ осъществява контрол върху производството, търговията на едро и дребно, внасянето, рекламата и употребата на ветеринарномедицински продукти.
Агенцията извършва проверки и по искане на компетентния орган на заинтересована държава членка, Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата.
Контролът се извършва чрез:
вземане на проби за извършване на анализ в БАБХ или в акредитирана лаборатория на Европейския съюз;
проверка на документи и помещения на притежателите на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти, производителите, вносителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.
Източник: babh.government.bg

Въпросът е днес всичко ли е изрядно документално за фирмата която е дала тестерите за животните в Странджа и страната !

Виж още тук: news365.stream