България

Жените отдавна имат равни права в България.

Жените отдавна имат равни права в България.
Жените отдавна имат равни права в България заяви Борис Гранчаров

Не виждаме къде е проблема.
Щом председателя на Народното Събрание е жена е ясно, че имат равни права.
Имаме жени професори, доценти. Жените при Социализма придобиха равни права.
Въобще при Социализма се премахнаха неравенствата при пол и раса.
Всеки има право да гласува.

Това е свещеното право на гражданина.
Дори в гранд хотелите готвачите са мъже.
Ние отдавна с димитровската конституция сме приели равни права на мъжете и жените.
Истанбулската конвенция отдавна практически е в България.
Автор: Борис Гранчаров