Здраве

Медицински Център ”Сент Тома”проф. Петранка Троянова

 Медицински Център ”Сент Тома”проф. Петранка Троянова


Медицински Център ”Сент Тома”проф. Петранка Троянова
Кожни и венерически болести
Дерматология и венерология , Социална медицина и здравен мениджмънт , Онкология

Завършила съм медицина в Медицинска академия, гр. София през 1982 г.

Образование:
• 1982 г . – медицина, Медицинска академия, София
• 2005 г. – университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – магистър по стопанско управление, специалност „Здравен мениджмънт”
Специализации:
• 1989 г. – „Дерматология и венерология”
• 1995 г. – „Онкология ”
• 1995 г. – основен курс по алергология
Регистрация:
Български лекарски съюз – Медицински университет, София
Професионално развитие:
• 1983 г., у частъков лекар, селски здравен участък, с. Згалево, окр.Плевенски
• 1983 – 1986 г. – редовен асистент, Катедра по дерматология и венерология, Висш медицински институт, Плевен
• 1986-1987 г. – ординатор, Вътрешни болести, Научно-изследователски институт по белодробни болести, Медицинска академия, София
• 1987-1989 г. – ординатор, „ Дерматология и венерология”, 28 поликлиника, София
• 1989 – 2009 г. – научен сътрудник I – III ст.р Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД
• 2005 – 2007 г. – старши научен сътрудник II ст., управител на Национален онкологичен медицински център-ЕООД
• 2007 -2009 г. – изпълнителен директор, Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД
• 2009 г. – началник ДКБ, УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”
• Ръководител на 2 защитени дисертационни труда за присъждане на научна степен „Доктор”
• Лекции по СДО по онкология
Членство:
• Специализизран научен съвет по онкология към ВАК
• Научен съвет на СБАЛО-ЕАД
• Българско дерматологично дружество
• Българско онкологично дружество
• Organisation of European Cancer Institutes
• International society of skin imaging (ISSI)
• European Society of Medical Oncology (ESMO)
• MEDICHEM
• Bolkan Union of Oncology (BUON )
• Асоциация на здравните мениджъри в България
Участие в научни форуми и публикации:
• Статии в научни списания – 68 ( 23 в международни списaния)
• Монографии и учебници – 2
• Научни проекти – 5 ( ръководител на 3 проекта)
• Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:
• 1999 г. “Особености в разпространението на малигнения меланом на кожата и възможности за усъвършенстване на неговата профилактика и ранна диагностика”
Научни интереси:
• Медицина
• Организация на здравеопазването
• Здравен мениджмънт
• Дерматология
• Онкодерматология
• Дерматоепидемиология; Епидемиология на кожните тумори; Профилактика и ранната диагностика на злокачествените новообразувания на кожата – рискови фактори
• Химиопрофилактика – фотозащитни препарати, ретиноиди, антиоксиданти и други
• Диагностика на кожните тумори – нови диагностични методи (имуносцинтиграфия, туморни маркери)
• Компютърна дерматоскопия, теледерматология
• Образна диагностика в дерматологията – дерматоскопия, отражателна и флуоресцентна спектроскопия. Автор на първата на български език монография “Дерматоскопия – ръководство за дерматологичната практика”.
• Онкология
• Епидемиология на онкологичните заболявания
• Профилактика и ранна диагностика на онкологичните заболявания
• Организация на онкологичната помощ
• Телемедицина
• Телеонкология, теледерматология
• Компютърна диагностика
Платен прием
Работи с осигурител
МЦ „Сент Тома” 1000, София, бул. Цар Борис III 91

Източник: credoweb.bg

Можете да се запишете за преглед в Медицински Център ”Сент Тома” при проф. Петранка Троянова ТУК !

loading...