Свят

Доклад на ЦРУ. България през 2050г.

Доклад на ЦРУ. България през 2050г.


Отделът на ЦРУ за стратегически анализи за развитието на Източна Европа публикува на своята интернет страница следния интересен доклад за състоянието на България към 2050г.:

Доклад
относно перспективите за развитие и състоянието
на Република България към 2050г.

Нашите проучвания, направени въз основата на очакваното демографско развитие на региона и с отчитане на народопсихологията и интелектуалния потенциал на българския народ към момента, сочат следния вероятен сценарий за състоянието на страната към 2050г.

Населението ще бъде съсредоточено почти изцяло в няколко основни града: Северна България – Видин, Търново, Русе, Свищов, Варна и Разград; Южна България – София, Стара Загора, Пловдив, Кърджали и Бургас.

Населението на страната ще бъде около 6,5 милиона души, от тях 3,5 милиона българи, 2 милиона роми и 1 милион с турско самосъзнание. Градовете Разград и Кърджали ще имат полуавтономен статут и ще приютяват около 60% от жителите с турско самосъзнание. В София ще живеят около 2,5 милиона българи, а останалите 1 милион ще бъдат разпръснати по гореизброените градове. Селата и по-малките градове ще опустеят напълно вследствие липса на перспектива и условия за нормален живот. Те ще се превърнат в гета, в които ще се самонастаняват номадстващи ромски племена, които ще представляват реална заплаха за мира и спокойствието на страната.

Тези племена периодично ще нападат големите градове с цел ограбване и прехрана. Всякакви опити за за решаване на проблема с войнствените ромски племена, спъващи развитието на нацията, ще бъдат пресичани от Българския Хелзинкски комитет под предлог етническа дискриминация.

Пътуването между отделните градове ще става само с военизирани конвои. Всички българи, мъже и жени, ще преминават задължително военно обучение (по подобие на Израелската армия) и ще отбиват наборна военна служба. Техническият потенциал на страната ще бъде сведен до нулата, като ще се разчита на инженери, внесени от азиатските страни, чиито кадри – образовани и с интелектуален капацитет над средния – ще емигрират у нас или в Западна Европа.

Богатството на нацията ще е съсредоточено в един процент от населението, което ще живее в силно охранявана зона в полите на Витоша. България ще бъде отново диктатура, опитваща се да изглежда като президентска република. Земеделието ще бъде напълно унищожено и ще се разчита на внос на храни и хуманитарни помощи. Туризмът ще се развива като екстремен спорт по оцеляване, като ще бъдат изградени силно охранявани лагери на отделни места като Банско, Пампорово и по крайбрежието. България ще отпадне от Европейския съюз още през 2030 г. Българите ще получат забрана да пътуват извън страната под страх от смъртно наказание. В по-дългосрочен план, възможен е военен конфликт на Балканите и разпокъсване на България към 2060г.

Спасението на страната е възможно само ако до 2020г. се вземат мерки за повишаване на раждаемостта сред българите с българско самосъзнание, направят се основни преобразувания и стратегия за развитие на образованието и науката и се гарантира неприкосновеността на частната собственост и достойното съществуване на населението.

В интерес на оцеляването на държавата и нацията е ромите да живеят в специални зони, подобни на индианските резервати, като не се допуска да се разраства техният паразитизъм, но всеки, който иска да се интегрира, да получава образование субсидирано от държавата. Нацията не трябва да издържа елементи, които по никакъв начин не спомагат за развитието на страната и които претендират, че някой е длъжен да се грижи за тях, защото не притежават и не желаят да придобият никакви знания и умения, даващи им шанс да изкарват сами прехраната си чрез трудова дейност. Всяка държава, която принуждава способната част от населението си да работи за благото на неспособната част, е обречена на упадък и изчезване от картата на света.
Източник: neverojatno.wordpress.com

loading...